Table 1

Optimum vertebral level of LSTV by LSTV type based on the reference ranges of pelvic incidence and pelvic tilt.

Optimum Vertebral Level of LSTVType IIIa (n = 9)Type IIIb (n = 44)Type IV (n = 3) n = 56
LSTV = lowest lumbar vertebra57214 (25.0%)
LSTV = S1127129 (51.8%)
LSTV = intermediate310013 (23.2%)
  • Abbreviation: LSTV, lumbosacral transitional vertebra.